Close

Villages and Panchayat

Block Jagadhri

Sr. Panchayat Sr. Village
 1 Ahluwala 1 Ahluwala(384)
 2 Akalgarh 1 Akalgarh(142)
2 Tapu Akalgarh(141)
3 Amadalpur 1 Amadalpur (395)
2 Jhinwar Heri(381)
4 Bahadurpur 1 Bahadurpur(162)
5 Bakarpur 1 Bakarpur(120)
6 Behrampur 1 Behrampur(131)
7 Bhog pur 1 Bhogpur(111)
2 Jairampur Jagir(112)
8 Bhoj pur 1 Bhojpur(397)
2 Parwalon(410)
9 Bibipur 1 Bibipur(118)
10 Damla 1 Damla(484)
11 Darwa majri 1 Darwa majri
12 Daulatpur Jagir 1 Daulatpur(482)
2 Raitgarh(394)
13 Dayal Garh 1 Diyalgarh(394)
14 Dhorang 1 Dhorang(488)
15 Dudhla 1 Dudhla(477)
2 Hargarh(478)
16 Dusani 1 Dusani(128)
17 Fatehpur-123 1 Fatehpur(123)
18 Galouli 1 Galoli(429)
2 Mansapur
3 Mehrmpur
19 Ghoron 1 Ghoron(115)
2 Jodhpur(116)
3 Pipli(115)
20 Golanpur 1 Gollanpur(466)
21 Hafij pur 1 Hafizpur(483)
22 Haria Bans 1 Hariawas(151)
23 Todarpur 1 Todarpur(152)
24 Haripur Jattan 1 Haripur jattan(379)
2 Jhinwar Heri(381)
25 Haripur Kamboyan 1 Haripur Kambo(155)
2 Ramgarh Alias Gulabgarh(154)
26 Harnol 1 Harnaul(465)
27 Jhinjron 1 Jhinjron(479)
28 Ishar Pur 1 Isharpur(137)
29 Jai Pur 1 Jaipur(163)
30 Kail 1 Kail(378
31 Kaimpur 1 Qaimpura(124)
2 Ratanpura(129)
32 Kait 1 Kait(132)
2 Odhri(117)
33 Kalanour 1 Kalanaur(136)
34 Karera khurd-1 1 Karera khurd(148)
35 Karera khurd-11 1 Karera khurd11
2 Beech ka majra
3 Bhog ka majra
4 Mishri ka majra
36 Kathwala 1 Kathwala(377)
 37 Khjuri 1 Khajuri(159)
38 Khundewala 1 Khundewala(370)
39 Khurdi 1 Khurdi(159)
40 Kunjal kamboyan 1 Kunjal kamboyan(486)
41 Kunjal jattan 1 Kunjal jattan(485)
42 Lapra 1 Lapra(134)
43 Mohammadpur 1 Mohammadpur(175)
44 Mahila wali 1 Mahilawali(380)
45 Mali majra 1 Mali majra(110)
46 Mandi 1 Mandi(133)
47 Mandauli 1 Mandauli(138)
2 Tapu mandauli(139)
48 Mukarampur 1 Mukarampur(119)
49 Nagawa jagir 1 Nagawa jagir(390)
2 Nagawa chakpahla(391)
3 Nagawa sarkar(108)
50 Nagal 1 Nagar(150)
51 Naharpur 1 Naharpur(150)
52 Naya gaon 1 Naya gaon(122)
53 Panjupur 1 Panjupur(153)
54 Rampur majra 1 Rampur majra(130)
55 Rattan garh 1 Rattan garh(487)
56 Raod chhaper 1 Road chhaper(476)
57 Rulha kheri 1 Rulha kheri(424)
58 Sabapur 1 Sabapur(121)
59 Sabhapur 1 Sabhapur(161)
60 Sudhail 1 Sudhail(425)
61 Sudhal 1 Sudhal(426)
62 Sugh 1 Sugh(396)
2 Sugh majri
63 Sukhpura 1 Sukhpura(156)
2 Khandwa(157)
64 Tapu kamal pur 1 Tapu kamal pur(140)
65 Tapu majri 1 Tapu majri(113)
2 Bir tapu(114)
66 Tigra 1 Tigra(149)
67 Tigri 1 Tigri(143)

Block Chhachhrauli

Sr. Panchayat Sr. Village
1 Balachaur 1 Balachaur(312)
2 Tapariya
 2 Baloli 1 Baloli(208)
2 Ashabpura(212)
3 Bara Damopura 1 Dammupur Bara(101)
2 Mir Mayeinpur(100)
3 Dammunpur Chhota(99)
4 Baroli Majra 1 Baroli Majra(191)
5 Basatian Wala 1 Basatian wala(216)
2 Rukali(217)
6 Bhagwanpur 1 Bhagwanpur(313)
7 Bhukhri 1 Bhukhri(388)
8 Chabutron 1 Chabutron(232)
9 Chahron 1 Chahron(383)
10 Chauwala 1 Chauwala(328)
11 Chhachhrauli 1 Chhachhrauli(328)
12 Chholi 1 Chholi(215)
 13 Chouli 1 Chouli(237)
14 Dadupur Cantt 1 Dadupur Cantt(106)
15 Dadupur Jattan 1 Dadupur jattan(222)
16 Damoli 1 Damoli(195)
17 Raipur 1 Raipur(196)
18 Darpur 1 Darpur(17)
2 Panch Khola(493)
3 Khol Fatehgarh(25)
4 Khol Darpur(492)
 19 Dhakwala 1 Dhakawala(183)
2 Bachon(182)
20 Mukaribpur 1 Mukaribpur(317)
21 Daulatpur 1 Daulatpur(180)
22 Dharamkot 1 Dharamkot(270)
23 Fatehgarh 1 Fatehgarh(107)
24 Ibrahim pur 1 Ibrahim pur(29)
2 Bhagwangarh urf

Basantaur(26)

3 Tahri(27)
4 Yarah(21)
25 Ganaula 1 Ganaula(308)
26 Ganauli 1 Ganauli(309)
27 Harnauli 1 Harnauli(194)
2 Khanpuri(210)
28 Jairampur Khalsa 1 Jairampur Khalsa(198)
29 Jaitpur 1 Jaitpur
2 Rajpur(235)
30 Jatehri 1 Jatehri(307)
31 Kanalsi 1 Kanalsi(104)
32 Khadri 1 Khadri(97)
33 Khanpura 1 Khanpura(213)
2 Dadupur Malion(193)
34 Khanuwala 1 Khanuwala(220)
2 Chintpur(225)
35 Kharwan 1 Kharwan(314)
36 Kishanpura Majra 1 Kishanpura Majra
37 Kot Basawa Singh 1 Kot Basawa Singh(185)
2 Ahmed Majra(187)
38 Kot Mustarka 1 Kot Mustarka(184)
39 Kotra Kahan Singh 1 Kotra Kahan Singh(189)
40 Kot Sarkari 1 Kot Sarkari(188)
41 Lalhari Kalan 1 Lalhari Kalan(226)
2 Jogiwara(228)
3 Lalhari Khurd(224)
42 Leda Khaddar 1 Leda Khaddar(190)
43 Leda Khas 1 Leda Khas(310)
44 Ledi 1 Ledi (221)
45 Lopon 1 Lopon(219)
46 Madohaldari 1 Hal-dari maru(88)
47 Malik pur banger 1 Malak pur banger(208)
48 Mamli 1 Mamli(322)
2 mirpur(320)
49 Manak Pur-1 1 Manakpur-1
2 Fatehpur(230)
50 Maankheri 1 Maankheri(319)
51 Mandauli Gaggar 1 Mandauli Gaggar(103)
52 Mehar Majra 1 Mehar Majra(105)
2 Alipur(102)
53 Mohideenpur 1 Mohideenpur((31)
54 Munda Khera 1 Munda Khera(318)
2 Chaneta(316)
55 Nahar Tahar Pur 1 Nahar Tahar Pur(211)
2 Sherpur (206)
56 Chuharpur Khurd 1 Chuharpur Khurd(207)
57 Panjetho 1 Panjetho(315)
58 Pirthipur 1 Pirthipur(231)
59 Rajpur Gohrabani 1 Rajpur Gohrabani(236)
60 Ramgarh Urf Arjun Majra 1 Ramgarh Alias Arjun Majra(186)
61 Manipur 1 Manipur(223)
62 Rampur Jattan 1 Rampur Jattan(234)
63 Salempur Banger 1 Salempur Banger(321)
64 Salempur Khadar 1 Salempur Khadar(214)
65 Salempur Kohi 1 Salempur Kohi(33)
2 Jangle Salempur Kohi(489)
66 Shahabudin Pur Kalan 1 Shahbudin Pur Kalan(22)
2 Faqira Majra(24)
3 Shahabudin Pur Khurd(23)
67 Shazadpur 1 Shazadpur (109)
68 Singhpura 1 Singhpura(205)
69 Sipian wala 1 Sipian wala(20)
2 Chuharpur Mangalsingh (19)
70 Jattan Wala 1 Jattan Wala(18)
71 Taharpur Kalan 1 Taharpur Kalan(28)
2 Haidarpur(233)
3 Bir Taharpur(490)
4 Jangle Mehmiwala(491)
72 Taran wala 1 Tara wala(327)
73 tarunwala 1 Tarunwala(209)
74 Telipura 1 Telipura(96)
2 Hal -dari Gujar(95)
75 Tihano 1 Tihano(218)
76 Tugalpur 1 Tugalpur(192)
77 Urjani 1 Urjani(203)
2 Gurdhanur(204)

Block Radaur

Sr. Panchayat Sr. Village
1  Alahar 1 Alahar(1)
2 Alipur 1 Alipur(49)
3 Amloha 1 Amloha(209)
4 Antawa 1 Antawa(189)
5 Baindi 1 Baindi(196)
6 Bakana 1 Bakana(40)
7 Bapa 1 Bapa(55)
8 Bapoli 1 Bapoli(52)
9 Barheri 1 Barheri(27)
10 Barshan 1 Barshan(3)
11 Basantpura 1 Basantpura(200)
12 Bhagu Majra 1 Bhagu Majra(188)
13 Bhagwangarh 1 Bhagwangarh(11)
2 Bhagwanpur(12)
14 Bubka 1 Bubka(53)
15 Chamrori 1 Chamrori(54)
16 Chhari 1 Chhari(199)
17 Daulatpur 1 Daulatpur(205)
2 Kalesra(204)
18 Dholi 1 Dholi(203)
19 Dholra 1 Dholra(47)
20 Fatehgarh 1 Fatehgarh(14)
21 Rapri 1 Rapri(13)
22 Gheshpur 1 Gheshpur(46)
23 Ghilour 1 Ghilour(159)
2 ghilour majri
24 Gumthala Rao 1 Gumthala Rao(21)
2 Rao(20)
25 Hartan 1 Hartan(168)
2 Majri(169)
26 Hiran chhappar 1 Hiran Chhappar(167)
27 Ismailpur 1 Ismailpur(194)
28 Jathlana 1 Jathlana(4)
2 Bucha Bas(32)
3 Dhakwala(34)
29 Jhaguri 1 Jhaguri(195)
30 Jhinverheri 1 Jhinverheri(172)
31 Jubbal 1 Jubbal(41)
32 Kandroli 1 Kandroli(19)
33 Kanjnu 1 Kanjnu(42)
34 Karera M.t. 1 Karhera(30)
2 Nakum(33)
3 Bagwali(36)
35 Khajuri 1 Khajuri(197)
36 Kheri Lakha Singh 1 Kheri Lakha Singh(190)
37 Kherki Brahmnan 1 Khirki Brahmana(210)
38 Khurdban 1 Khurdban(17)
39 Lakshi Bans 1 Lakshi Bans(2)
40 Lal Chappar 1 Lal Chappar(28)
2 Majri Dayalgarh(29)
41 Madhu Bans 1 Madhu Bans(8)
42 Mandhar 1 Mandhar(26)
43 Mansoor Pur 1 Mansurpur(201)
44 Marupur 1 Marupur(39)
45 Masana Rangran 1 Masana Rangarn(183)
46 Mohri 1 Mohri(5)
47 Nachron 1 Nachron(9)
48 Nagal 1 Nagal(202)
49 Nagla Sadan 1 Nagla Sadan(191)
50 Palaka 1 Palaka(198)
51 Palewala 1 Palewala(7)
2 Kartarpur(6)
52 Potli 1 Potli(16)
53 Purangarh 1 Purangarh(51)
54 Radauri 1 Radauri(44)
 55 Rajheri 1 Rajheri(15)
 56 Rattan Garh 1 Rattangarh(10)
57 Sadhura 1 Sadhura(51)
58 Sagri 1 Sagri(192)
59 Sandhala 1 Sandhala(24)
2 Nagla Ranghran(31)
3 Nagli (23)
4 Pahladpur(22)
60 Sandhali 1 Sandhali(25)
61 Sangi Pur 1 Sangi Pur(48)
62 Satgoli 1 Satgoli(182)
63 Sikandra 1 Sikandra(170)
64 Silli Kalan 1 Sili Kalan(207)
65 Silli Khurd 1 Sili Khurd(206)
66 Dhanpura 1 Dhanpura(208)
67 Thaska Khadar 1 Thaska Khadar(18)
68 Topra Kalan 1 Topra Kalan(193)
69 Unheri 1 Unheri(38)
2 Pobari(35)

Block Sadhaura

Sr. Panchayat Sr. Village
1  Asgar pur 1 Asgarpur(330)
2 Nazampur(331)
2 Bakala 1 Bakala(142)
3 Bholiwala 1 Bholiwala(176)
4 Fajal Pur 1 FajalPur(161)
5 Firoj Pur Raiyan 1 Firoj Pur Raiyan(143)
6 Rampur Raiyan 1 Rampur Raiyan(144)
7 Galouri 1 Galouri(334)
8 Haveli 1 Haveli(141)
9 Islam Nagar 1 Islam Nagar(171)
2 Gulapur(181)
3 Tewar(173)
10 Ismailpur 1 Ismailpur(171)
11 Jaffarpur Jafri 1 Jaffarpur Jafari(185)
12 Jhanda 1 Jhanda(189)
13 Kalyanpur Antari 1 Kalyanpur Antari(170)
14 Kanipla 1 Kanipla(150)
15 Rajpur 1 Rajpur(152)
16 Kotla 1 Kotla(174)
2 peerwali(184)
3 Kandaiwala(182)
17 Laharpur 1 Laharpur(328)
2 Domanwala(327)
18 Majri 1 Majri(149)
2 Raianwala(267)
19 Mehmadpur 1 Mehmadpur(140)
20 Mirzapur 1 Mirzapur(172)
21 Nanheri 1 Nanheri(183)
2 Chan Chak(179)
22 Naushehra 1 Chan Chak(179)
23 Naya Goan 1 Naya Gaon(177)
24 Paharipur 1 Paharipur(145)
25 Pando 1 Pando(151)
2 Tibri(146)
26 Peerbholi 1 Peerbholi(166)
2 Udamgarh(165)
27 Rasoolpur 1 Rasoolpur(138)
2 Milak Jhabalian(139)
28 Ratauli 1 Ratauli(168)
29 Rathali 1 Rathali(332)
30 Rattuwala 1 Rattuwala(167)
31 Sabhapur 1 Sabhapur(154)
2 Sabhri(153)
32 Burj Jamunawala 1 Burj Jamunawala(164)
33 Sadhaura 1 Sadhaura(ct)
34 Sadhaura Nadipar 1 Sadhaura Nadipar(155)
35 Sadikpur 1 Sadikpur
2 Chak Maujudat(156)
36 Saidupur 1 Saidupur(148)
2 Tunda Bag(147)
37 Saleh Pur 1 Saleh Pur(188)
38 Salem Pur 1 Salem Pur(160)
39 Sangauli 1 Sangauli(178)
40 Sarawan 1 Sarawan(133)
41 Shampur 1 Shampur(163)
42 Thaska 1 Thaska(187)
43 Todarpur 1 Todarpur(175)
44 Udham Garh 1 Udham Garh(329)
2 Rajpur(333)

Block Bilaspur

Sr. Panchayat Sr. Village
1  Aharwala 1 Aharwala(273)
2 Azizpur Kalan 2 AzizPur Kala(292)
 3 Alisher Pur Majra  1 Alisher Pur Majra(246)
2 Ramgarh Sawai(245)
4 Araiyanwala 1 Araiyanwala
5 Arnouli 1 Arnouli(323)
6 Bankat 1 Bankat(240)
2 Katarwali(238)
3 Katarwali(239)
7 Bansewala 1 Bansewala(50)
8 Bhagwan Pur 1 Bhagwan Pur(35)
9 Bhamnouli 1 Bhamnouli(227)
10 Bhattu Wala 1 Bhattu Wala(251)
11 Dhanaura 1 Dhanaura(252)
12 Bherthal 1 Bherthal(326)
13 Bhil Chhapar 1 Bhil Chhapar(280)
2 Ambwala(278)
3 Kaimpura(281)
14 Bhogpur 1 Bhogpur(171)
15 Bhutgarh 1 Bhutgarh(54)
16 Bihta 1 Bihta(242)
17 Bijoli 1 Bijoli(45)
18 Bilaspur 1 Bilaspur(CT)
19 Budheri 19 Budheri(324)
20 Chahar Wala 20 Chahar Wala(289)
21 Chajju Nagla 1 Chajju Nagla(376)
2 Tin Ka Majra
3 Tin Ka Tapriya
22 Chanda Kehri 1 Chanda Kehri(300)
23 Changnouli 1 Changnouli(304)
24 Chhlour 1 Chhlour(244)
25 Chorahi 1 Chorahi(272)
26 Dariyapur 1 Dariyapur(303)
27 Dhalour 1 Dhalour(287)
28 Fatehgarh Tumbi 1 Fatehgarh Tumbi(59)
29 Gadwali 1 Gadwali(247)
30 Gyanewala 1 Gyanewala(337)
31 Haibat Pur 1 Haibat Pur(291)
32 Khera 1 Khera
33 Hartaul 1 Hartaul(271)
2 Kurewala(269)
34 Juda Jattan 1 Juda Jattan(335)
35 Pabni Khurd 1 Pabni Khurd(334)
36 Judda Shekhan 1 Juda Shekhan(332)
37 Kakrouni 1 Kakrouni(299)
38 Kapuri Kalan 1 Kapuri Kalan(394)
2 Kapoori Khurd(293)
39 Kathgarh 1 Kathgarh(37)
2 Paniwala(39)
3 Rampur Gainda(36)
4 Uttamwala(38)
40 Khera Brahmnan 1 Khera Brahmnan(298)
41 Kotra Khas 1 Kotra Khas(274)
42 Kurali 1 Kurali(284)
43 Machhraouli 1 Machhrauoli(263)
44 Makhour 1 Makhour(297)
45 Malikpur 1 Malikpur(290)
46 Malik Raipur 1 Malik Raipur(58)
2 Faquir Majra(56)
3 Sanaur(57)
48 Mandhar 1 Mandhar(333)
49 Manglore 1 Manglore(49)
50 Marwa Kalan 1 Marwa Kalan(283)
51 Marwa Khurd 1 Marwa Khurd(295)
52 Mehmoodpur 1 Mehmoodpur(325)
53 Milk Khas 1 Milk Khas(275)
54 Mauhri 1 Mauhri(277)
55 Milk Sukhi 1 Milk Sukhi(373)
56 Mugal  Wali 1 Mugal Wali(259)
57 Mujafat 1 Mujafat(241)
2 Udhamgarh(266)
58 Munda Khera 1 Munda Khera(282)
59 Mussimbal(m) 1 Mussimbal Musalmana(372)
60 Mussimble(h) 1 Mussimble Hinduwan(371)
61 Naggal Patti Machhar 1 Nagga Patti Machhar(262)
62 Nagli-264 1 Nagli(264)
63 Taharpur Khurd 1 Taharpur Khurd(261)
64 Nagli-32 1 Nagli-(32)
65 Nathan Pur 1 Nathan Pur(43)
2 Bodhi(44)
66 Nawan Shahar 1 Nawan Shahar(342)
2 Ambwala(288)
67 Pabni Kalan 1 Pabni Kalan(336)
68 Parbhouli 1 Parbhouli(52)
2 Singhpura(53)
69 Mianpur 1 Mainpur(51)
70 Peeru Wala 1 Peeru Wala(301)
71 Pensal 1 Pensal(61)
72 Pheruwala 1 Pheruwala(305)
73 Pilkhanwala 1 Pilkhanwala(260)
74 Pipli Wala 1 Pipli Wala(41)
2 Chuharpur(40)
75 Pounti 1 Pounti(374)
2 Shah Quamasipur(375)
76 Ramgarh Majra 1 Ramgarh Majra(60)
77 Ramkheri 1 Ramkheri(329)
78 Ram Pur Herian 1 Ram Pur Herian(48)
79 Rampur Kamboyan 1 Rampur Kamboyan(243)
80 Ranipur 1 Ranipur(256)
81 Rasulpur 1 Rasulpur(296)
82 Rohlaheri 1 Rohlaheri(257)
83 Safilpur 1 Safilpur(46)
2 Tunde Ki Taparian(47)
3 Naiwala(42)
84 Sandhai 1 Sandhai(265)
85 Bhawanipur 1 Bhawanipur(276)
86 Sankhera 1 Sankhera(306)
87 Sarawin 1 Sarawin(62)
88 Shahpur-1(302) 1 Shahpur(302)
89 Shahpur-Jattan382) 1 Shahpur(382)
90 Shergarh 1 Shergarh(248)
2 Sunder Bahadurpur(34)
3 Dayalgarh(250)
91 Sultanpur 1 Sultanpur(255)
2 Ranjitpur(254)
92 Teha Barahmnan 1 Teha Barahmnan(331)
93 Tehi Jattan 1 Tehi Jattan(330)
94 Udham Garh 1 Udham Garh(341)

Block Saraswati Nagar

Sr. Panchayat Sr. Village
1  Akalgarh Ka Majra 1 Akalgarh Ka Majra
2 Akbar Pur 1 Akbar Pur(463)
3 Ambli 1 Ambli(357)
4 Badan Puri 1 Badan Puri(481)
2 Modhli(480)
5 Bal Chhapar 1 Bal Chhapar(365)
6 Bhagwanpur 1 Bhagwanpur(447)
7 Maghar Pura 1 Maghar Pura(446)
8 Bhambol 1 Bhambol(434)
2 Rade Ka Majra
3 Thambriyan ka majra
9 Bhambouli 1 Bham Bholi(435)
2 Parthi Ka Majra
3  Janak Ka Majra
10 Bhogpur 1 Bhogpur(285)
11 Bhure Ka Majra 1 Bhure Ka Majra
12 Bir Balsua 1 Bir Balsuha(177)
2 Balush(176)
13 Chhappar 1 Chhapper Mansurpur(443)
14 Darajpur 1 Darajpur(431)
15 Daulatpur Maliyan 1 Daulatpur Maliyan(453)
16 Faridpur 1 Faridpur(452)
2 Ahamadpur
17 Fatehpur-(448) 1 Fatehpur(448)
 18 Gadhoula 1 Gadhoula(359)
19 Gadhouli(437) 1 Gadhouli(437)
20 Gandapura 1 Gandapura(441)
21 Garhi Gossai 1 Garhi Gossai(438)
22 Garhi Sikandra 1 Garhi Sikandra(186)
23 Ramgarh 1 Ramgarh(37)
24 Golhni 1 Golhni(462)
 25 Guglon 1 Guglon(432)
2 Jandhera(433)
26 Gundiyana 1 Gundiyana(179)
27 Gundyani 1 Gundyani(178)
2 Khanpur Majra
28 Hangoli 1 Hangoli(459)
 29 Jagdhauli 1 Jagdhauli(343)
30 Jamalpur 1 Jamalpur(174)
31 Hudia 1 Hudia(173)
32 Jhar Chandana 1 Jhar Chandana(458)
33 Kabulpur 1 Kabulpur(181)
34 Kalanpur 1 Kalanpur(461)
35 Hasanpur 1 Hasanpur(430)
36 Kalawar 1 Kalawar(351)
37 Taprapur 1 Tarpapur
38 Kanheri Kalan 1 Kanhari Kalan(440)
39 Kanheri Khurd 1 Kanheri Khurd(436)
40 Kazi Bans 1 Kazi Bans(457)
41 Khanpur 1 Khanpur(457)
42 Khanpur Rajputan 1 Khanpur Rajputan(345)
` 2 Muradpur(346)
43 Khera Kalan 1 Khera Kalan(355)
44 Khera Khurd 1 Khera Khurd(356)
45 Kheri Darshan Singh 1 Kheri Darshan Singh(354)
46 Koolpur 1 Koolpur(450)
47 Kotter Khana 1 Kotter Khana(366)
48 Kulchandu 1 Kuldhandu(340)
49 Landoura 1 Landoura(367)
2 Milak Majra(368)
50 Lawana 1 Lawana(349)
2 Ajijpur(348)
51 Lawani 1 Lawani(347)
2 Shahpur(350)
52 Maheshwari 1 Maheshwari(339)
53 Mali Majra 1 Mali Majra(454)
54 Mansoorpur 1 Mansoorpur
55 Masana Jattan 1 Masana Jattan(184)
56 Mehmad  Pur 1 Mehmad Pur(451)
57 Mustfabad 1 Mustfabad(ct)
58 Nagla Jagir 1 Nagla Jagir(364)
59 Nagla Khalsha 1 Nagla Khalsha(344)
60 Namdarpur 1 Namdarpur(455)
61 Pinjori 1 Pinjori(353)
62 Pinjora 1 Pinjora(363)
63 Rajpura 1 Rajpura(359)
64 Rapouli 1 Rapouli(180)
65 Sabalpur 1 Sabalpur(358)
2 Sabalpur Majri
66 Sabilpur Jattan 1 Sabilpur Jattan(360)
67 Sahabpura 1 Sahabpura(185)
68 Saran 1 Saran(449)
69 Satari 1 Satari(352)
70 Siyalba 1 siyalba(460)
71 Sukhdass Pur 1 Sukhdass Pur(442)
72 Sultanpur 1 Sultanpur(445)
73 Talakaur 1 Talakaur(362)
2 Daira(361)
3 Gaoutam nagar
74 Topra Khurd 1 Topra Khurd(464)
75 Uncha Chandna 1 Uncha Chandna(456)

Block Partap Nagar

Sr. Panchayat Sr. Village
1  Bagpat 1 Bagpat(9)
2 Bhangera 1 Bhangera
3 Bhangeri 1 Bhangeri
4 Bahadur Pur 1 Bahadur pur(164)
2 Nain Wala(65)
5 Bakarwala 1 Bakarwala(177)
6 Balle Majra 1 Balle Majra(71)
2 Dekriwala(66)
3 Bhudmajra(70)
7 Begum Pur 1 Begum Pur(80)
8 Behlopur 1 Behlopur
9 Bhilpura 1 Bhilpura(200)
2 Kherki(202)
10 Bhudkalan 1 Bhudkalan(67)
2 Mandewala(64)
3 Belibhud(63)
4 Doiwala(69)
5 Koli wala(68)
11 Bhulkheri 1 Bhulkheri(85)
12 Chahurpur Kalan 1 Chahurpur Kalan(168)
13 Dasora 1 Dasora(198)
14 Devdhar 1 Devdhar(72)
15 Gulabgarh 1 Gulabgarh(169)
16 Hafizpur 1 Hafizpur(173)
17 Ismailpur 1 Ismailpur(86)
2 Manbharwala(79)
3 Nathanpur(91)
4 Bichpari(77)
18 Jaidhar 1 Jaidhar(82)
2 Harewa(83)
3 Tapu jaidhar(84)
19 jaidhari 1 Jaidhari(81)
20 Kalesar 1 Kalesar(1)
2 Jungle Kalesar(2)
21 Kansli 1 Kansli(11)
22 Kanya Wala 1 Kanya Wala(74)
2 Mujahidwala(75)
3 Bhelgarh(73)
23 Darwa 1 Darwa(78)
24 Bhilpura 1 Bhilpura(76)
25 Karkauli 1 Karkauli(171)
26 Khila wala 1 Khila wala(10)
2 Nathanpur(15)
27 Khizrabad 1 Khizrabad(165)
28 Bompaypur 1 Bompaypur
29 Khizri 1 Khizri(8)
30 Kishanpura 1 Kishanpura(167)
31 Lahasabad 1 Lahasabad(175)
32 Lahoriwala 1 Lahoriwala(89)
2 Hasanpura(90)
3 Nandgarh(87)
33 Lakkarmai Pratappur 1 Lakkarmai Pratappur(92)
34 Malikpur Khadar 1 Malikpur Khadar(170)
35 Meghu Wala 1 Meghu Wala (14)
2  Bania Wala(13)
36 Muzafat Kalan 1 Muzafat Kalan(166)
37 Muzafat Khurd 1 Muzafat Khurd(176)
38 Nagar Patti Milk 1 Nagal Patti Milk (5)
2 Chak Baba Sahib Singh(7)
3 Nagal Chakbat(6)
39 Nawajpur 1 Nawajpur(93)
40 Raiyanwala 1 Raiyanwala(4)
41 Rampur Khadar 1 Rampur Khadar(94)
42 Shahjadwala 1 Shahjadwala(16)
2 Chikan(12)
43 Shahjahan Pur 1 Shahjahan Pur(201)
2 Pipli Majra(199)
44 Tajewala 1 Tajewala(3)
45 Tibbi Raiyan 1 Tibbi Raiyan(179)
2 Mahabaliwala(178)
46 Tihmo 1 Tihmo(174)
2 Hafzi(172)
47 Yakubpur 1 Yakubpur(197)

0