Close

Blood Banks

National Blood Bank

Gaba Hospital , YamunaNagar

Email : gabahospital[at]gmail[dot]com
Phone : 01732222194
Website Link : http://gabahospital.in/

Shri Maa Blood Bank

Mahavir Goel Hospital , Jagadhri

Tauma Centre Civil Hospital

YamunaNagar

Email : bloodbanktcynr[at]gmail[dot]com
Phone : 01732-268106